Nedre Eiker kommune har en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder den tiden barnet er i barnehagen (også turer utenfor barnehagen), samt reise til og fra. Forsikringen er begrenset, den dekker ikke tap eller uhell med barns briller, klær osv.