Barnehagen har 94 plasser fordelt på fem avdelinger

Barnehagens virksomhetsleder er Wenche Strøm. Mail: .  Tlf: 481 90 459. 

Avdelinger:

  • Hompetitten for 1–åringer. Tlf: 416 17 680. 
  • Nøtteliten for 2–åringer. Tlf: 974 09 143. 
  • Mettepip for 3–åringer. Tlf: 426 16 810. 
  • Soltrall for 4åringer. Tlf: 902 75 383. 
  • Kanutten for 5 og 6–åringer. Tlf: 974 09 111.