Felles kommunal handlingsplan mot mobbing

Bilde av handlingsplan mot mobbingBarnehagene i Nedre Eiker har utarbeidet en felles handlingsplan mot mobbing. Planen gir retningslinjer for forebyggende tiltak, hvordan det skal arbeides med avdekking av mobbing, og hvordan mobbesaker skal håndteres.

Forebygging av mobbing i barnehagene i Nedre Eiker