Prisen for en barnehageplass er lik Stortingets vedtak. Fra 1. januar 2019 er dette kr 2 990,- pr. måned i 11 måneder.

Det gis 30 % moderasjon for første søsken, deretter 50 %. Kost kommer i tillegg med kr 300.

Hvis barnet ikke har hel plass, betales opphold og mat i forhold til størrelsen på plassen, samt et tillegg på kr 200.-

Nye regler for redusert oppholdsbetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 skal foreldrebetaling ikke overstige 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt (bruttoinntekt). Les mer om de nye reglene.

Vedtekter for barnehagene