Søknad om redusert oppholdsbetaling og/eller gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen.

I henhold til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 skal ikke foreldrebetaling overstige 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt (bruttoinntekt). Retten til å søke om redusert betaling gjelder ved samlet bruttoinntekt under kr 500.500.

Ved inntekt under kroner 450.000 inntrer i tillegg rett til gratis kjernetid på 20 timer pr. uke for 3-, 4- og 5-åringer.

Siste selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Personer som ikke har selvangivelse må legge ved annen dokumentasjon for inntekt.

Som hovedregel skal søknaden gjelde for ett barnehageår av gangen.

Søknadsskjema om redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid.

(Skjemaet kan også hentes i innbyggerkontakten på rådhuset eller i den enkelte barnehage.)