Vi går over til et nytt system for søknad om plass i barnehage, endringer, bytte og oppsigelse av plass. Den gamle løsningen, Oppvekstportalen, må dessverre skrues av før den nye lanseres. Derfor må de som skal søke om plass, endre eller si opp plass fra 1. november fram 10. februar 2020, bruke pdf-skjemaer.

Den nye løsningen lanseres 10. februar 2020. Alle søknader om plass, endringer eller oppsigelser som gjelder fra etter 10. februar 2020, skal gjøres via den digitale løsningen som blir tilgjengelig på nettsidene for den nye kommunen 10. februar.

Trenger du plass fra høsten 2020?

Dersom du skal ha plass fra august, ber vi deg vente med å søke til etter 10. februar. Søknadsprosess om plass med start i august kaller vi hovedopptak.

Søknad til hovedopptaket sendes i tidsrommet 10. februar til 16. mars klokka 12.00.

Slik gjør du

Finn rett skjema under og fyll ut. Send det som vedlegg i e-post til  

Eller du kan skrive ut skjemaet og sende til:

Drammen kommune
Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst
Postboks 7500
3008 Drammen

Søke om plass

Trenger du barnehageplass fra februar av, ber vi deg om å vente til de nye skjemaet er på plass 10. februar 2020.

Har du spørsmål om hvilke barnehager som har ledig plass i november, desember og januar, ta kontakt med Nedre Eiker kommune på 32  23 25 00 eller Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst på telefon 32 04 43 00.

Søk barnehageplass (pdf)

Endre plass

Dersom du ønsker å bytte barnehage eller endre størrelsen på plassen i barnehagen du har, kan du bruke skjema under. Endring av plasstørrelse kan også tas direkte med styrer i den enkelte barnehage.

Endre plass (pdf)

Si opp plass

Du kan når som helst si opp barnehageplassen.

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er 1 måned. Oppsigelsestiden i private barnehager kan variere, kontakt barnehagen for informasjon.

Si opp plass (pdf)