Barnehagene i kommunen har en felles visjon og slagord. Disse skal være med på å gi retning for arbeidet med barna på den enkelte barnehage.

Bilde av logo barnehage. Leik deg god

LEIK DEG GOD !

Barnehagene i Nedre Eiker inspirerer, gleder, utfordrer og danner.