Siri Sørensen

Kommunalsjef Oppvekst og kultur

Lene Grendal

Virksomhetsleder Barnevern

Inger Øverland

Virksomhetsleder Forebyggende enhet

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse 
Gamle Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00