Marianne Likværn

Virksomhetsleder Barnevern (kst.)

Postadresse
Nedre Eiker kommune 
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse 
Evjegata 8, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00
E-post: 

Nyhet: Skjema for innsending av sikker digital post til barnevernet (krever innlogging via ID-porten, Bank ID, etc.)