Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem, som på vegne av den kommunale barnevernstjenesten, tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos sine foreldre. Ønsker du å vite mer om å bli fosterhjem finner du informasjon på http://www.bufdir.no/Fosterhjem/

Hvis du ønsker å bli fosterhjem kan du kontakt barnevernstjenesten på telefon via innbyggerkontaken på tlf. 32 23 25 00 eller på .

Besøkshjem 

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller søsken i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Et besøkshjem skal ikke være et "superhjem". Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien er stabil. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet barneomsorgsattest som viser alle strafferettslige reaksjoner som fremgår av reaksjonsregisteret. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder ved inngåelse av kontrakt.