Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

Kontaktinformasjon:
E-post:

Telefon: 32 04 58 00
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 08:00 – 15:30
torsdager kl. 08:00 – 18:00

Besøk BRIS på Facebook
BRiS Buskerudregionens incestsenter