Familiesenteret er et tilbud til familier bosatt i Nedre Eiker kommune med barn under 18 år. I tillegg tilbyr vi samtaler innen psykisk helse for unge voksne frem til 24 år.

Hva er Familiesenteret?

Familiesenteret et et gratis lavterskeltilbud hvor familier kan søke råd og veiledning for noe de opplever som vanskelig. Familiesenteret gir veiledning på ulike utfordringer i familier  mellom foreldre og barn/ungdom. Vi ønsker å komme tidlig inn og har spesielt fokus  på utfordringer knyttet til samspill og kommunikasjon.

Hvem er Familiesenteret?                                                

Familiesenteret er satt sammen av fagpersoner med bred erfaring i arbeid med familier, barn, ungdom og unge voksne. 

Formålet er å støtte og bygge på barnas, ungdommenes, foreldrenes og unge voksnes egen styrke til å mestre hverdagens utfordringer. 

Hvordan komme i kontakt med oss?                                                               

Familiemedlemmer kan selv ta kontakt og samarbeidspartnere kan formidle kontakt.

Familiesenteret har taushetsplikt, men kan hjelpe til med å ta kontakt med andre instanser ved behov.

Tilbudet er gratis, frivillig og det trengs ikke henvisning.

Forventninger

Når det tas kontakt med oss i Familiesenteret kan du forvente rask tilbakemelding og rask tildeling av kontaktperson.

Vi i Familiesenteret forventer at man møter til avtaler og gir beskjed om eventuelle behov for endring av avtale.

Familiesenteret tilbyr

Familiesenteret bistår ikke ved

  • Konflikter mellom voksne
  • Mekling/samværsavtaler

Kontaktinformasjon

Adresse: Gamle Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen ( 2. etasje)

Telefontid: Mandag–fredag kl. 12–14
Telefon: 416 84 079

E-post:

Ikke send personlige opplysninger på e-post!
Ved kontakt per e- post, legg ved telefonnummer.