Familiesenteret er et tilbud til familier bosatt i Nedre Eiker kommune med barn under 18 år. I tillegg tilbyr vi samtaler innen psykisk helse for unge voksne frem til 24 år.

Hvem er Familiesenteret?                                                

Familiesenteret er satt sammen av fagpersoner med bred erfaring i arbeid med familier, barn, ungdom og unge voksne. Formålet er å støtte og bygge på barnas, ungdommenes, foreldrenes og unge voksnes egen styrke til å mestre hverdagens utfordringer. Ved bekymring er det viktig å komme i kontakt med familiene så tidlig som mulig.

Hvem kan ta kontakt?                                                               

Familiemedlemmer kan selv ta kontakt. Samarbeidspartnere kan formidle kontakt. Tilbudet er gratis, frivillig og det trengs ikke henvisning.                                                    

Familiesenteret har taushetsplikt.

Forventninger

Når det tas kontakt med oss i Familiesenteret kan du forvente rask tilbakemelding og rask tildeling av kontaktperson.

Vi i Familiesenteret forventer at man møter til avtaler og gir beskjed om eventuelle behov for endring av avtale.

Familiesenteret tilbyr

Familiesenteret bistår ikke ved

  • Konflikter mellom voksne
  • Mekling/samværsavtaler

Kontaktinformasjon

Adresse: Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen

Telefontid: Mandag–fredag kl. 12–14
Telefon: 416 84 079

E-post:

Ikke send personlige opplysninger på e-post!