Det er flere tilbud innen foreldreveiledning i kommunen.

PMTO

PMTO - Parent Management Training Oregon

 • ”Barnet mitt hører aldri etter…"
 • "Jeg er så lei av å alltid måtte mase...."
 • "Jeg skulle ønske vi kunne gjort ting sammen som en familie"                                                    
 • "Det blir alltid krangling og skriking når vi skal noe…..”

PMTO er et tilbud til foreldre som har barn med atferdsutfordringer. Veiledningen er beregnet for familier med barn i alderen 3 til 12 år. Målet er at foreldrene og barnet skal gjenopprette et positivt samarbeid.

Foreldrene vil bli presentert for ulike verktøy, som kan bedre samarbeidet i familien.

Nedre Eiker kommune har PMTO-tilbudene:

 • Foreldrerådgivning
 • PMTO-terapi
 • Sosial ferdighetstrening
 • Konsultasjon med skole og barnehage

Mer informasjon kan du finne på PMTO sine nettsider.

Foreldrerådgivning

Gjennom rådgivning kan foreldre få hjelp til å forbygge vanskelig samspill/samarbeid med barn, som har vart i kortere tid.

Foreldre og rådgiver møtes en gang i uken, gjennomsnittlig 3–6 ganger. Sammen med rådgiver tar foreldrene opp utfordringer og trener på å bruke foreldreverktøy. Fokuset er på hvordan familien kan få det bedre sammen.

Verktøy

 • Gode beskjeder og samarbeid
 • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring
 • Grensesetting
 • Problemløsning
 • Tilsyn og oppfølging

PMTO-terapi

Gjennom PMTO-terapi kan foreldre få hjelp til å løse vanskelig samspill/samarbeid med barn, som har vart over lengre tid.

Foreldre og terapeut møtes en time i uken, gjennomsnittlig 15–30 ganger. Sammen drøfter de utfordringene i hverdagen og trener på foreldreverktøy. Foreldre er ekspert på egne barn og terapeuten er foreldrenes aktive støttespiller.

Terapeuten kan også veilede ansatte i barnehage/skole.

Verktøy

 • Gode beskjeder og samarbeid
 • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring
 • Grensesetting
 • Regulering av egne følelser
 • Positiv involvering og kommunikasjon
 • Problemløsning
 • Å holde familiemøter
 • Tilsyn og oppfølging.

Sosial ferdighetstrening

I tillegg til rådgivning eller terapi kan vi, ved behov, tilby sosial ferdighetstrening til barnet. Sammen med ferdighetstreneren øver barnet på positive sosiale ferdigheter. Dette kan være å vente på tur, ta positiv kontakt i lek, kontrollere følelser og aggresjon. Barnet og ferdighetstreneren møtes 6–10 ganger i barnehagen/på skolen.

Konsultasjon med skole og barnehage

Foreldrene må ha mottatt et PMTO-tilbud (foreldrerådgivning eller -terapi.)

 • Et tilbud til ansatte i barnehage/SFO/skole, som arbeider direkte med barn i  aldersgruppen 3–12 år.
 • Veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere utfordringer knyttet til atferd hos et enkelt barn i en gruppe/klasse.
 • Ansatte og konsulent møtes 1 ½ time i uken, 6–8 ganger.