Gruppene er for deg og barnet ditt sammen. Fokuset er på samspillet dere i mellom og på å trygge deg i din rolle som forelder. Å gå i gruppe innebærer at du kan få veiledning på ulike utfordringer og spørsmål i hverdagen.

Familiesenteret tilbyr følgende grupper:

  • Spedbarnsgruppe 0–1 år
  • Småbarnsgruppe 1–3 år
  • Storgruppe 3–6 år

En gruppedag kan innholde:

  • Sangsamling
  • Aktiviteter dere kan gjøre sammen
  • Måltid
  • Lek