Familiesamtaler, individuelle samtaler, samtaler med foreldre/foresatte og unge voksne

Familiesenteret tilbyr samtaler sammen med foreldre, barn, ungdom og hele familien, samt unge voksne. Tanken er at alle er eksperter på eget liv. Likevel kan det oppleves nyttig å snakke med noen om utfordringer i hverdagen.

Sammen er fokuset å finne ut:

 • hva som fungerer bra
 • hva er familien/personen opptatt av
 • hva som er vanskelig
 • hva som opprettholder vanskene
 • hva man kan gjøre for å oppnå forandring

Samtalene legges opp etter behov,  både når det gjelder innhold, tid, sted og hyppighet. Ved samtaler med ungdom, under 18 år, er det viktig at foreldrene er med som støttespillere.

Eksempler på temaer er:

 • Utfordringer knyttet til samspill og kommunikasjon mellom barn/ungdom og foreldre
 • Styrke og støtte rundt foreldrerollen
 • Hjelpe og støtte i vanskelige situasjoner i familien (eks: samlivsbrudd,  sykdom, sorg og opplevelse av tap i familien)
 • Lettere psykiske vansker hos barn, unge og unge voksne (eks: tristhet, sinne, engstelse, atferdsvansker m.m.)
 • Barn, ungdom og unge voksne som strever i hverdagen
 • Veiledning og støtte til å ta kontakt med andre i hjelpeapparatet