Kommunes helsestasjon for barn driver forebyggende og helsefremmende arbeid, en tjeneste som er lovpålagt etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3. Tilbudet er gratis.

Helsestasjonen er et sted hvor gravide og familier med barn og unge i kommunen kan henvende seg ved behov. Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.

Faktaopplysninger

Brukergruppe

Barn og unge 0–5 år

Vi gir tilbud om

 • Hjemmebesøk

 • Helseundersøkelser

 • Vaksiner etter anbefalte vaksineprogram

 • Barselgrupper

 • Samlivskurs for nybakte foreldre

Åpen dag på helsestasjonen for ammeveiledning

Hver fredag holder helsestasjonen i Mjøndalen åpent for ammeveiledning og vektkontroller av nyfødte.
Åpningstiden er fra kl. 9-14 og det er ingen timebestilling.

Det vil være to helsesøstre til stede. Vi gir veiledning om for eksempel ammestilling og riktig sugetak, råd ved såre brystknopper, lite melk og forebygging/råd ved brystbetennelse.

Navn Stilling E-post
Lise Andersen Avdelingsleder
Sissel Bergan Helsesøster
Mette Hugnes Nelstrøm Helsesøster
Kari G. Eknes Helsesøster
Janett Moen Helsesøster
Eva Melcher Helsesøster
Trine-Lise Hagen Lege

Kontaktinformasjon

 • Adresse: Mjøndalen helsestasjon / Familiehuset, Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen
 • Telefon: 32 23 27 60
 • E-post:

Åpningstider:

 • Mandag og fredag kl. 08.15-11.30
 • Tirsdag-torsdag kl. 08.15-15.30
 • Fredag kl. 09-14 åpent for nyfødte

Telefontid: 

 • Tirsdag og fredag kl. 08.15-11.30
 • Mandag, onsdag og torsdag kl. 08.15-11.30 og 13-15