Kommunes helsestasjon for barn driver forebyggende og helsefremmende arbeid, en tjeneste som er lovpålagt etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3. Tilbudet er gratis.

Helsestasjonen er et sted hvor gravide og familier med barn og unge i kommunen kan henvende seg ved behov. Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.

Faktaopplysninger

Brukergruppe

Barn og unge 0–5 år

Vi gir tilbud om

 • Hjemmebesøk

 • Helseundersøkelser

 • Vaksiner etter anbefalte vaksineprogram

 • Barselgrupper

 • Samlivskurs for nybakte foreldre

Åpen dag på helsestasjonen

Hver fredag holder helsestasjonen i Mjøndalen åpent for veiledning. Det er åpent for drop-in fra kl. 09 til 14 hvor du møter helsesykepleier. Eksempel på henvendelser er vektkontroll, ammeveiledning, søvn og kosthold.

Navn Stilling E-post
Anne Kristin Svendsen Avdelingsleder
Sissel Bergan Helsesykepleier
Mette Hugnes Nelstrøm Helsesykepleier
Kari G. Eknes Helsesykepleier
Trude Holtbakk Berntzen Helsesykepleier
Eivor Svensrud Helsesykepleier
Marte Blindheim Dahl Helsesykepleier
Trine-Lise Hagen Lege
Alexander Ytredal Lege

Kontaktinformasjon

 • Adresse: Mjøndalen helsestasjon / Familiehuset, Gamle Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen
 • Telefon: 32 23 27 60
 • E-post:

Åpningstider:

 • Alle dager utenom tirsdag: 08.15-15.30
 • Tirsdag kl. 08.15-11.30

Telefontid: 

 • Alle dager utenom tirsdag fra kl. 08.15-11.30 og 12.30 -14.00
 • Tirsdag kl. 08.15-11.30