Kommunes helsestasjon for barn driver forebyggende og helsefremmende arbeid, en tjeneste som er lovpålagt etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3. Tilbudet er gratis.

Helsestasjonen er et sted hvor gravide og familier med barn og unge i kommunen kan henvende seg ved behov. Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.

Faktaopplysninger

Brukergruppe

Barn og unge 0–5 år

Vi gir tilbud om

 • Hjemmebesøk

 • Helseundersøkelser

 • Vaksiner etter anbefalte vaksineprogram

 • Barselgrupper

 • Samlivskurs for nybakte foreldre

Åpen dag på helsestasjonen

Hver fredag holder helsestasjonen i Mjøndalen åpent for veiledning. Det er åpent for drop-in fra kl. 09 til 14 hvor du møter helsesøster. Eksempel på henvendelser er vektkontroll, ammeveiledning, søvn og kosthold.
Navn Stilling E-post
Anne Kristin Svendsen Avdelingsleder
Sissel Bergan Helsesøster
Mette Hugnes Nelstrøm Helsesøster
Kari G. Eknes Helsesøster
Janett Moen Helsesøster
Lisa Holtermann Helsesøster
Trude Holtbakk Berntzen Helsesøster
Anne Lene Pettersen Helsesøster
Trine-Lise Hagen Lege

Kontaktinformasjon

 • Adresse: Mjøndalen helsestasjon / Familiehuset, Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen
 • Telefon: 32 23 27 60
 • E-post:

Åpningstider:

 • Alle dager utenom tirsdag: 08.15-15.30
 • Tirsdag kl. 08.15-11.30

Telefontid: 

 • Alle dager fra kl. 08.15-11.30