Home-Start er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolepliktig alder, en dag i uken. Nedre Eiker kommune samarbeider med Home - Start Nedre Eiker.

Home-Start er en internasjonal organisasjon der frivillige tilbyr regelmessig støtte og hjelp. Hjelpen gis først og fremst i familiens eget hjem. Innsatsen kan hjelpe familien i en vanskelige periode, og dermed avverge at familiens situasjon blir forverret.

Den frivillige er en likeverdig person som må ha erfaring med egne barn eller en som har jobbet med barn. Han/hun har gjennomført kurs på 24 timer, og har levert taushetserklæring og politiattest.

Home-Start er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, ikke en erstatter. De frivillige får oppfølging med sosialt og faglig påfyll, veiledning når det er nødvendig.

Det er viktig å fremheve foreldrenes sterke sider og gi støtte for å bidra til økt trivsel og selvtillit, som igjen kommer barna til gode. De frivillige skal:

  • Forsikre foreldrene at det ikke er uvanlig å møte utfordringer i familielivet, hjelpe til å se gledene i familielivet.
  • Oppmuntre familien til å utvide sitt nettverk, og til å benytte tjenester og støtteapparat som er tilgjengelig i kommunen.
  • Utvikle en relasjon til familien der opplevelser og erfaringer kan deles, og innsikt og forståelse, kan øke.

Gå til home-start-norge.no for å lese mer om tilbudet.

Kontaktinformasjon

Gå til Home-Start Nedre Eikers nettsider for kontaktinformasjon.