Helsestasjonen i Nedre Eiker tilbyr svangerskapskontroller hos jordmor. Vi tilbyr også prevensjonsveiledning og veiledning dersom du planlegger å få barn, samt ammeveiledning etter fødselen.

Jordmor har et selvstendig ansvar for:

 • Det normale svangerskap
 • Den normale fødsel og barseltid
 • Familieplanlegging og prevensjonsveiledning

Jordmor ønsker å vektlegge:

 • Tiltak som bidrar til god helse og fremmer svangerskapets naturlige utvikling
 • At dere føler trygghet i forhold til den forestående fødselen
 • At du er forberedt på barseltid og amming
 • At dere som foreldre får en god start sammen med det nye barnet
 • At du har kjennskap til dine rettigheter som gravid, fødende og barselkvinne

Vi tilbyr

 • Oppfølging i forbindelse med svangerskapets utvikling
 • Oppfølging av mors helse
 • Samtaler om tanker eller spørsmål relatert til svangerskap, fødsel og barseltid
 • Råd og veiledning med hensyn til kosthold og levevaner
 • Individuell oppfølging
 • Temakvelder som fokuserer på det å bli foreldre, fødsel og barseltid

Vi samarbeider med sykehusene i distriktet og andre relevante instanser, og henviser ved behov. Jordmødre ved Nedre Eiker helsestasjon arbeider også ved føde-/barselavdelingen på Drammen sykehus.

Konsultasjonene følger offentlige retningslinjer. Første konsultasjon anbefales i svangerskapsuke 8-12. Husk å ta med urinprøve og helsekort for gravide ved hver konsultasjon. For nygravide skrives helsekort ved første konsultasjon. Svangerskapskonsultasjoner er gratis for den gravide.

Du som er gravid velger selv om konsultasjonene skal være hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse to.

Velkommen til jordmor i Nedre Eiker!

Kontaktinformasjon

Adresse: Gamle Rådhusgata 5, 3050 Mjøndalen

Telefon: 32 23 27 60 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp:

Kontakt din fastlege eller legevakten i Drammen. Etter 20. svangerskapsuke, kontakt fødeavdelingen ved ditt lokale sykehus.

 • Drammen sykehus,
  • Fødeavdelingen : 32 80 32 51
 • Kongsberg sykehus,
  • Fødeavdelingen: 32 72 57 14