Bakgrunn

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er lovhjemlet i opplæringslovens § 5-6. PPT er en sakkyndig instans som utreder vansker i forhold til opplæring i førskolealder, i skolealder og for voksne. For å få spesialepedagogisk hjelp i opplæringen, må det foreligge en sakkyndig vurdering som utreder behovet for slik hjelp. PPT skal også gi råd og veiledning i barnehager og skoler i forhold til systemrettet arbeid og utvikling av virksomheten.

Brukergruppe 

 • Barn (familier med barn) fra 0–16 år, som har behov for særskilt hjelp til opplæring/utvikling.
 • Voksne som har behov for voksenopplæring, og trenger spesialpedagogisk støtte i opplæringen.
 • Skoler og barnehager i kommunen.

Elever i videregående skole får denne hjelpen fra PPOT Nedre Buskerud, Buskerud fylkeskommune. De har kontorer på fylkeshuset i Drammen. Les mer på fylkeskommunens nettsider.

Tjenester som tilbys          

 • Kartlegging, utredning for vansker i forhold til opplæring/utvikling.
 • Sakkyndig utredning av ev. behov for spesialundervisning etter opplæringsloven for:
  • Elever i grunnskole.
  • Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.
  • Tegnspråkopplæring for elever i grunnskolen.
  • Punktskrift opplæring m.m. (også mobilitet).
  • Rett til spesialundervisning på grunnskolens område, (opplæring for voksne etter videregående).
 • Veiledning til foresatte, skole og barnehage i forhold til barn/voksne med særskilte behov i fht. opplæring.
 • Veiledning til skole og barnehage på systemnivå, kompetanseheving –utvikling.
 • Viderehenvisning til Statped.

Andre opplysninger

PPTs ansatte arbeider mye ute på skoler og barnehager. Henvendelser kan rettes til kontoret på tlf. 906 37 783, som vil ta imot beskjed. Dersom du ikke får svar her, kan henvendelser rettes til Innbyggerkontakten på tlf. 32 23 25 00. De vil være behjelpelig med å legge igjen beskjed slik at vi kan ringe tilbake.

Kontaktinformasjon

 • Kontor: 906 37 783
 • E-post: 
 • Adresse: Drammensveien 1, 3050 Mjøndalen, 2. etasje

Leder: Inger Øverland
Avdelingsleder: Torill Østby Wiker