Gruppe for barn og ungdom som har opplevd dødsfall i nær familie.

Hvorfor jobbe med mestring av sorg?

Forskning og erfaring viser at:

Ingenting kan ta bort sorgen, men noe kan hjelpe…

  • Å dele tanker og følelser med andre barn, etter å ha mistet en nær er en viktig måte å bearbeide sorg på.
  • Sorg kan gå i bølger og derfor kan sorggrupper være nyttig. Selv om det har gått en stund siden dødsfallet, eller om du akkurat har mistet mamma, pappa eller søsken.

Gruppene blir satt sammen etter alder og modenhetsnivå. 

Kontaktinformasjon

Kjersti M. Østerud, kreftkoordinator Øvre Eiker kommune, telefon  918 59 479

Helle Vesthaug Jensen, Familiesenteret Nedre Eiker kommune, telefon 415 53 584