Trenger du å snakke med en voksen om noe som er fint eller noe som er vanskelig? Eller vil du bare snakke med noen? Her er en oversikt over nyttige telefoner og nettsteder.

Hjelpetelefonene og nettstedene nevnt over er plukket ut av ungdomsskolelevene i Nedre Eiker som viktige steder for hjelp. Det er også laget en plakat med disse numrene for oppslag på skoler og andre steder der ungdommen ferdes. Her kan du skrive ut plakaten.