Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen. Da kan du gifte deg på rådhuset.

Før du bestiller

Før ekteskapet kan inngås må vilkårene i ekteskapsloven prøves. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er til stede.
Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Skjema og veiledning for bestilling av prøvingsattest

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder. Det er forutsatt i ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig når brudeparet inngår ekteskap. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregistermyndigheten.

Send inn

Kommunen må ha den originale prøvingsattesten på papir. Det er derfor ikke mulig å sende den som vedlegg i e-post.

Send:

  • Original prøvingsattest
  • Kopi av legitimasjon for begge parter

Til adressen:
Nedre Eiker kommune
v/ politisk sekretariat
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Du kan også levere dokumentene i en lukket konvolutt i innbyggerkontakten på rådhuset.
Husk å merke konvolutten tydelig med ordet 'vigsel'.

Bestille vielse

Du bestiller borgerlig vielse ved å sende e-post til:  eller ved å kontakte innbyggerkontakten.

Du må du oppgi:

  • Kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)
  • Ønsket tidspunkt for vielse

Vielser gjennomføres fortrinnsvis på fredager i tidsrommet kl. 12.00 til 15.00. Seremonien vil foregå i formannskapssalen på rådhuset. Dersom brudeparet har andre ønsker må det avtales særskilt.

Husk å også sende prøvingsattest og kopi av leigitmasjon i papirformat via post eller lever på rådhuset.

  • Å gifte seg på rådhuset er gratis

Bekreftelse

Etter at du har sendt bestilling på e-post, kontakter vi deg og avtaler nærmere detaljer for vielsen.

Etter at vi har mottatt prøveattet og kopi av begges legitimasjon , vil du motta en endelig bekreftelse på dato for vielsen.

Seremonien

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. 

  • Seremonien varer i 10–15 minutter

Brudeparet blir sammen med gjestene vist inn i vigselsrommet. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vielsesmelding.

I etterkant av seremonien utsteder kommunen en midlertidig vielsesattest til brudeparet. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt fra folkeregistermyndigheten.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Vigselsmyndighet

I Nedre Eiker kommune er det følgende personer som har myndighet til å foreta borgerlig vigsel: ordfører, varaordfører, rådmann og rådmannens stedfortreder.