1. januar 2018 ble borgerlig vielse overført fra tingretten til kommunen. Dermed kan du blant annet gifte deg på rådhuset.

Før du bestiller

Før ekteskapet kan inngås må vilkårene i ekteskapsloven prøves. Det er folkeregistermyndigheten (skatteetaten) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er til stede. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Skjema og veiledning for bestilling av prøvingsattest

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder. Det er forutsatt i ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig når brudeparet inngår ekteskap. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregistermyndigheten.

Send inn

Du får prøvingsattesten utstedt i Altinn og den må videresendes til vigsler (kommunen). Dere velger selv om attesten og kopi av legitimasjon sendes digitalt eller som brevpost. Informasjonssikkerheten til personopplysningene kan ivaretas gjennom videreformidling via kryptert e-post, eller forsendelse i lukket konvolutt.

Send:

  • Original prøvingsattest
  • Kopi av legitimasjon for begge parter

Til adressen:
Nedre Eiker kommune
v/ politisk sekretariat
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Du kan også levere dokumentene i en lukket konvolutt i innbyggerkontakten på rådhuset. Husk å merke konvolutten tydelig med ordet "Vigsel".

Bestille vielse

Du bestiller borgerlig vielse ved å sende e-post til:  eller ved å kontakte innbyggerkontakten.

Du må du oppgi:

  • Kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)
  • Ønsket tidspunkt for vielse

Vielser gjennomføres fortrinnsvis på fredager i tidsrommet kl. 12.00 til 15.00. Seremonien vil foregå i formannskapssalen på rådhuset. Dersom brudeparet har andre ønsker må det avtales særskilt.

  • Å gifte seg på rådhuset er gratis

Bekreftelse

Etter at du har sendt bestilling på e-post, kontakter vi deg og avtaler nærmere detaljer for vielsen.

Etter at vi har mottatt prøveattet og kopi av begges legitimasjon , vil du motta en endelig bekreftelse på dato for vielsen.

Seremonien

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. 

  • Seremonien varer i 10–15 minutter

Brudeparet blir sammen med gjestene vist inn i vigselsrommet. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vielsesmelding.

Borgerlig vielse på rådhuset i Nedre Eiker

I etterkant av seremonien utsteder kommunen en midlertidig vielsesattest til brudeparet. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt fra folkeregistermyndigheten.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Vigselsmyndighet

I Nedre Eiker kommune er det følgende personer som har myndighet til å foreta borgerlig vigsel: ordfører, varaordfører, rådmann Truls Hvitstein og rådmannens stedfortreder Siri Sørensen.