Dersom du ønsker at din egen aske, eller asken til noen du er pårørende til skal spres for vinden, må du søke Fylkesmannen om tillatelse.

Som hovedregel er det lov å spre aske på åpent hav eller i høgfjellet. Du sender søknaden til Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt.

Mer informasjon om askespredning og søknadsskjema finner du på fylkesmannens nettsider.