Nedre Eiker kirke

Mjøndalen kirke

Kirkegårdene og gravplasser

Det er Nedre Eiker kirkelige fellesråd som har ansvaret for begge kirkegårdene i Nedre Eiker. (Nedre Eiker kirkegård ved Nedre Eiker kirke og Mjøndalen gravlund på Rygh-kollen). På deres nettsider kan du blant annet lese om gravplassene, gravplasstilhørighet, gravstellavtale og festeavgift. Du kan også søke opp hvor en person ligger gravlagt i kommunen.