Nedre Eiker kirke

Nedre Eiker kirke er en langkirke fra 1860. Kirken er bygget i tre med panelt tømmer. Den har 476 sitteplasser. Arkitekt Wilhelm Hanstein tegnet kirken. Alterbildet forestiller Jesu møte med kvinnen ved brønnen. Det er laget av Christen Brun.Kirken ligger ca 10 km vest for Drammen. Følger man Rv. 287 fra Drammen mot Hokksund, vil man se kirken på høyre side av veien. Veien går mellom kirken og Drammenselva. I 2008/2009 gjennomgikk kirken en større renovering, med maling både utvendig og innvendig.

Mjøndalen kirke

Mjøndalen kirke er en arbeidskirke fra 1983, bygget i tegl og tre. Kirken har 380 plasser. Den rommer også kontorer for kirkens ansatte, samt forsamlingslokale, kjøkken, gardereobe, toaletter osv.

Kirkegårdene

Når en av være kjære er blitt gravlagt, vil vi ha ulike behov i den videre bearbeiding av sorgen. Vi er forskjellige og reagerer forskjellig, og det er ok. For mange blir kirkegården et viktig sted. De opplever at det er godt å ha en grav å gå til. Det blir viktig at kirkegården og den graven man besøker er pent pyntet og stelt.