Søke tjenester

Klikk her for å komme direkte til informasjon om tjenester og søknadsskjema

Søke tjenester

Maria Christina Meyer Schefte

Kommunalsjef Helse og velferd (kst.)

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00