Søke tjenester

Klikk her for å komme direkte til informasjon om tjenester og søknadsskjema

Søke tjenester

Hege t. rokke

Kommunalsjef Helse og velferd

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00