Er du bekymret vedrørende personer som oppholder seg i Nedre Eiker kommune?

Familie, naboer eller andre kan observere personer som er syke eller omsorgstrengende og som ikke synes å motta nødvendig hjelp fra helsevesenet eller kommunen.

Bekymringsmeldinger meldes til kommuneoverlegen på epost til:

eller

Tjenestekontoret, via Innbyggerkontakten på
telefon 32 23 25 00 eller
e-post: 

Bekymringsmelding som gjelder barn, meldes via nettsidene til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet