Pårørendesenteret er et nasjonalt senter for veiledning til pårørende

De fleste opplever å være pårørende i løpet av livet, og noen ganger kan det være nyttig med informasjon og noen å prate med om pårørenderollen. Pårørendesenteret er et nasjonalt tilbud til deg som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusproblem.

Kontaktinformasjon: