Pårørendesenteret er et nasjonalt senter for veiledning til pårørende

De fleste opplever å være pårørende i løpet av livet, og noen ganger kan det være nyttig med informasjon og noen å prate med om pårørenderollen. Pårørendesenteret er et nasjonalt tilbud til deg som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusproblem.

Kontaktinformasjon:

  • Telefontid pårørendelinjen: Mandag 12:00-19:00, Tirsdag – fredag 12:00-15:00
  • Telefonnummer 51 53 11 11.
  • Du kan også ta kontakt via kontaktskjema. Henvendelser blir besvart fortløpende, eller ved første virkedag. Ofte avtales videre kontakt pr mail eller telefon.
  • Chat-tjeneste finner du på  www.pårørendesenteret.no og www.pårørendeprogrammet.no