Frivilligkoordinatoren koordinerer aktiviteter i samarbeid med frivillige for brukergruppene innen de to virksomhetene Samordnede tjenester for hjemmeboende og Institusjonstjenesten.

Frivilligkoordinatoren skal også rekruttere, følge opp og ivareta frivillige samt være frivilliges kontaktperson. Målet er å etablere et enda bredere aktivitetstilbud til brukergruppene.

Frivilligkoordinator Anne Merethe Frydenlund treffes på telefon 476 74 360.