Ergo- og fysioterapeutene gir behandling, opptrening og trening for voksne og barn. De bistår også ved behov for hjelpemidler.

Beskrivelse av tjenestene 

Ergo- og fysioterapeutene jobber tett med andre fagområder i kommunehelsetjenesten, og utfører tjenester for personer over 18 år.

 • Behandling og oppfølging med ergoterapi eller fysioterapi der det er viktig å sette inn ressurser for å opprettholde eller forbedre et funksjonsnivå og hvor pasienten ikke har mulighet til å komme seg til et privat institutt.
 • Formidling av hjelpemidler  for å opprettholde funksjonsnivå og forebygge fall i funksjonsnivå. Dette gjelder også syns- og hørselshjelpmidler.
 • Samarbeid med andre faggrupper i kommunen ift. å tilrettelegge forflytningssituasjoner i brukernes hjem.
 • Leder motoriske grupper: fallforebygging, drop-in i treningssal og håndtering.
 • Leder bassenggruppe for pasienter som ikke kan nyttegjøre seg andre bassengtilbud i kommunen.
 • Veileder samarbeidspartnere, pasienter og pårørende i forhold til forebygging og rehabilitering.
 • Bistår ved boligtilpasning.

Fysioterapeutene arbeider helsefremmende, forebyggende og kurativt med barn og unge 0-18 år. Målet er at barn skal oppleve mestring, delta i lek og læring på egne premisser.

Målgruppe

Barn som kan ha bruk for våre forebyggende og kurative tjenester, kan være de med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket grov- eller finmotorisk utvikling. Det kan også være barn med alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for skade eller akutt sykdom. Barn med kroniske lidelser, nevrologiske revmatiske ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk, kan også ha behov for våre tjenester. Noen barn har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Dette kan vi bistå med:

 • Undersøkelse/vurdering og oppfølging av barn/unge med funksjonshemming eller motoriske problemer
 • Hjelpemiddelformidling
 • Boligtilpasning
 • Veiledning
 • Informasjon

Funksjonshemmede og personer som har vært utsatt for skade, vært operert eller har redusert funksjonsevne, inkludert syns- eller hørselsreduksjon kan låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode for å få en lettere hverdag.

Mer om hjelpemidler

Kommunen har driftsavtale med private fysioterapeuter i tillegg til kommunalt ansatte.

Egenandeler og fysioterapi fra 01. januar 2017

Kontaktinformasjon til kommunale fysioterapeuter

 • Fysioterapeuter for barn: Mjøndalen helsestasjon / Familiehuset, Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen. Telefon: 32 23 27 60  Bruk henvendelsesskjema for kontakt med tjenesten. 
 • Ergo- og fysioterapeuter på Bråta helse- og aktivitetssenter, Bråtaveien 2, Mjøndalen: 32 23 64 00 (resepsjon Bråta)
 • Ergo- og fysioterapeuter i hjemmetjenesten, Øvre Torggt 7, Mjøndalen: 32 23 69 20 (resepsjon hjemmetjenesten)

Private terapeuter med driftsavtale 

 • Bråta fysioterapi, Bråtavn 2, Mjøndalen:
  • Voksne: Elin Panzer: 915 99 568 og Geir Eithun 906 79 903
  • Barn: Frøydis Løkensgaard, tlf 920 42 490
 • Solbergelva fysio- og manuellterapi, Gamle riksvei 116a, Solbergelva. Tlf 32 23 05 40
 • Krokstadelva fysioterapi, Bruveien 5, Krokstadelva. tlf: 32 87 34 34
 • Fysiosenteret Mjøndalen, Stasjonsgata 3, Mjøndalen. Tlf: 32 87 65 06. Se Fysiosenterets hjemmeside.