Ergo- og fysioterapeutene gir behandling, opptrening og trening for voksne og barn. De bistår også ved behov for hjelpemidler.

Beskrivelse av tjenestene 

Ergo- og fysioterapeutene jobber tett med andre fagområder i kommunehelsetjenesten, og utfører tjenester for personer over 18 år.

 • Behandling og oppfølging med ergoterapi eller fysioterapi der det er viktig å sette inn ressurser for å opprettholde eller forbedre et funksjonsnivå og hvor pasienten ikke har mulighet til å komme seg til et privat institutt.
 • Formidling av hjelpemidler  for å opprettholde funksjonsnivå og forebygge fall i funksjonsnivå. Dette gjelder også syns- og hørselshjelpmidler.
 • Samarbeid med andre faggrupper i kommunen ift. å tilrettelegge forflytningssituasjoner i brukernes hjem.
 • Leder motoriske grupper: fallforebygging, drop-in i treningssal og håndtering.
 • Leder bassenggruppe for pasienter som ikke kan nyttegjøre seg andre bassengtilbud i kommunen.
 • Veileder samarbeidspartnere, pasienter og pårørende i forhold til forebygging og rehabilitering.
 • Bistår ved boligtilpasning.
 • "Sterk og stødig" – forebyggende treningstilbud for alle over 65 år som bor hjemme og ønsker å bli sterkere og stødigere. Les mer om treningstilbudet.

Fysioterapeutene arbeider helsefremmende, forebyggende og kurativt med barn og unge 0-18 år. Målet er at barn skal oppleve mestring, delta i lek og læring på egne premisser.

Målgruppe

Barn som kan ha bruk for våre forebyggende og kurative tjenester, kan være de med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket grov- eller finmotorisk utvikling. Det kan også være barn med alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for skade eller akutt sykdom. Barn med kroniske lidelser, nevrologiske revmatiske ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk, kan også ha behov for våre tjenester. Noen barn har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Dette kan vi bistå med:

 • Undersøkelse/vurdering og oppfølging av barn/unge med funksjonshemming eller motoriske problemer
 • Hjelpemiddelformidling
 • Boligtilpasning
 • Veiledning
 • Informasjon

Funksjonshemmede og personer som har vært utsatt for skade, vært operert eller har redusert funksjonsevne, inkludert syns- eller hørselsreduksjon kan låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode for å få en lettere hverdag.

Mer om hjelpemidler

Kommunen har driftsavtale med private fysioterapeuter i tillegg til kommunalt ansatte.

Egenandeler og fysioterapi fra 1. januar 2017

Kontaktinformasjon til kommunale fysioterapeuter

 • Fysioterapeuter for barn: Mjøndalen helsestasjon/Familiehuset, Gamle Rådhusgt. 5, 3050 Mjøndalen. Tlf. 32 23 27 60  Bruk henvendelsesskjema for kontakt med tjenesten. 
 • Ergo- og fysioterapeuter på Bråta helse- og aktivitetssenter, Bråtaveien 2, Mjøndalen. Tlf. 32 23 64 00 (resepsjon Bråta)
 • Ergo- og fysioterapeuter i hjemmetjenesten, Øvre Tverrgate 7, Mjøndalen. Tlf. 32 23 69 20 (resepsjon hjemmetjenesten)

Hva er en fysioterapeut?

https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet

Hva er en manuellterapeut?

https://fysio.no/Hva-mener-NFF/Fag-helse-og-arbeidslivspolitikk/Manuellterapeut

Pasienter kan gå direkte til manuellterapeut og fysioterapeut, henvisning er unødvendig.

Manuellterapeuter kan også rekvirere MR/røntgen mv. henvise til spesialisthelsetjeneste og fysioterapeut, samt sykemelde. Du betaler kun egenandel etter fastsatte regler.

Private terapeuter med driftsavtale

  • Bråta fysioterapi, Bråtavn 2, Mjøndalen. Tilbyr gruppebehandling i basseng, treningssal og allmenn fysioterapi.
   • Elin Panzer (fysioterapeut) : tlf. 915 99 568
   • Geir Eithun (fysioterapeut, idrettsfysiolog Msc) tlf. 906 79 903
 • Solbergelva fysio- og manuellterapi AS, Gamle Riksvei 116 A, Solbergelva. Tlf. 32 23 05 40. Har behandlingsrom og treningsavdeling. Følger opp forskjellige fagområder som manuellterapi, idrettsfysioterapi, ortopediske lidelser, rehabilitering og er en AktivA Klinikk.
  • Rune Andreassen (fysioterapeut)
  • Jonn Arild Kleven (fysioterapeut)
  • Steffen Tveten (fysioterapeut)
  • Mari Fet Andersen (manuellterapeut)
 • Krokstadelva fysioterapi, Flisveien 4 (Meny-bygget), Krokstadelva. Tlf. 32 87 34 34
  • Keylin Hauvre (fysioterapeut)
  • Desiree Are (fysioterapeut/manuellterapeut med kurs i kognitiv terapi)

 • Fysiosenteret Mjøndalen, Stasjonsgata 3, Mjøndalen. Tlf. 32 87 65 06. E-post:  Se Fysiosenterets hjemmeside
  • Johannes Thommassen (fysioterapeut, idrettsfysioterapeut Msc, spesialist i idrettsfysioterapi)
  • Alexander Jacobsen (manuellterapeut Msc)
  • Heidi Rhoden (fysioterapeut, videreutdanning i bekkenrelaterte smerter)
  • Siri Sjetne Lund (manuellterapeut, idrettsfysioterapeut Msc, spesialist i idrettsfysioterapi)
  • Thor-Magne Eilertsen (manuellterapeut, ultralyddiagnostikk muskel-skjelett)
  • Mats Norum (fysioterapeut, klinisk nevrologisk fysioterapeut)