I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet, er det bestemt at avvikling av sykdomslisten for fysioterapi og automatisering av egenandelstak 2 vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2017.

Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut som har med driftsavtale med kommunen må betale egenandel fra 1. januar. Unntak er barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade. Du som går til fysioterapibehandling vil få mer informasjon om dette fra din behandler.

 Egenandelstak 2 er senket til 1990.- Frikortet vil fra 010117 komme automatisk i posten når du oppnår dette. Aldersgrensen for gratis fysioterapibehandling til barn er økt fra 12 til 16 år fra samme dato.

Mer informasjon:

Informasjonsbrosjyre om frikort

Helsenorge.no

Regjeringen.no