Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan Friskliv være noe for deg. Friskliv er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste.

Oversikt over tilbud

Vi kan hjelpe deg ved å:

 • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
 • Ha fokus på ressurser og mestring til tross for helseutfordringer.
 • Gi et tilbud så tidlig som mulig hvis du har økt risiko for sykdom.
 • Tilby aktivitet og veiledning i en tre måneders periode, samt temaundervisning.
 • Finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for deg.

Målgruppen er personer over 18 år som har eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer/lidelser og som kan oppnå helsemessig gevinst ved å øke aktivitetsnivået, endre kostvaner og/eller redusere tobakksbruk.

Målet er at du opprettholder endringene etter oppfølgingen og får bedre helse på kort og lang sikt.

Hvem kan delta i tilbudet?

Alle som bor i Nedre Eiker kommune som har helsemessig gevinst av å endre vaner kan ta kontakt selv eller få en Frisklivsresept. Du kan få Frisklivsresept hos fastlege eller fysioterapeut, men det utgjør ingen forskjell i oppfølgingen eller økonomisk.

Illustrasjonsbilde

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer for deg som trenger en starthjelp for å endre livsstil og som på sikt vil kunne klare deg på egenhånd, for eksempel ved å delta i et eksisterende tilbud ellers i kommunen eller gjøre avtaler med andre personer (f.eks. likemannsgrupper, treningssenter og bekjente).

Oppfølgingen og tilbudene våre er diagnoseuavhengig. Spesifikk oppfølging av din diagnose må du få av annet helsepersonell (fastlege, sykehus etc.)

Hvor lenge varer oppfølgingen?

En oppfølgingsperiode varer i utgangspunktet i 12 uker fra deltageren starter. Noen trenger ikke så lang oppfølging - kanskje en samtale er nok - noen trenger lengre tid for å endre vaner. Det blir gjort en individuell vurdering av behov og lengde for oppfølgingen.

Hva inneholder tilbudet?

Du får tilbud om en helsesamtale med kartlegginger ved start og slutt, oppfølging i perioden, tilbud om å delta i aktiviteter, tematimer og tilbud om kostholds- og røykesluttveiledning eller kurs.

I første samtale snakker man om hvilke utfordringer og mål den enkelte har, og hvordan man kan jobbe med og oppnå det man ønsker. Fokus er på motivasjon og mestring. Sammen lager vi en gjennomførbar plan for perioden.

I siste samtale snakker man om hvordan det har gått og veien videre. I mellomtiden har vi samtaler etter behov, vanligvis én midtveis etter 6 uker. Du kan få opptil 5 samtaler.

Dersom det er aktuelt kan du få tilbud om trening i gruppe to ganger pr. uke med oss. Treningen foregår utendørs og innendørs, og varer i 1,5 time. Deltakere er bredt sammensatt av nivå, alder og bakgrunn. Alle har samme ønske som deg; å komme i bedre form og oppnå bedre helse. Treningene ledes av fagpersoner og frivillige.

Sammen prøver vi å finne det tilbudet som passer for deg blant de eksisterende tilbudene i kommunen (frivillig, offentlige eller private tilbud). Disse foregår på dag- og kveldstid.

Hva kan jeg oppnå med en frisklivsresept?

Målet med oppfølgingen er å bidra til at du blir i bedre stand til å ivareta dine helsevaner på egenhånd. Kunnskapsoppsummering og rapportering på tjenesten har vist at du kan oppnå:

 • Økt aktivitetsnivå på kort og lang sikt (opp til fire år)
 • Bedre fysisk form
 • Bedre selvopplevd helse på kort og lang sikt (opp til tre år)
 • Økt motivasjon og kunnskap om levevaner og levevaneendring
 • Sosial støtte, sosialt fellesskap, struktur og en positiv forpliktelse
 • Redusert stillesitting
 • Sunnere kosthold
 • Bedre søvn

Hvordan kommer jeg i gang?

Sjekk ut facebooksiden Friskliv Nedre Eiker for oppdatert informasjon om aktiviteter og kurs. Du kan også ta kontakt med oss ved å ringe 915 76 214 eller sendte e-post til for å få mer informasjon eller bli satt opp på en startsamtale. (NB! Ikke send helseopplysninger eller fødselsnummer på e-post.) Alternativt kan du be om å få en frisklivsresept av din lege, fysioterapeut, NAV eller annet helsepersonell. Når du har fått resept, tar du selv kontakt med oss på Frisklivssentralen. Det er ingen forskjell i oppfølgingen om du kommer med resept eller ikke.

Det kan hende vi ikke kan ta telefonen med en gang. Legg da gjerne igjen en beskjed eller send en melding så ringer vi deg opp igjen når vi kan.

Friskliv Nedre Eiker holder for øvrig til i Øvre Tverrgate 6 (inngang fra parkeringsplassen).

Hva blir registrert?

Dersom du bare trenger litt informasjon om hva som finnes av tilbud i Nedre Eiker vil du få dette uten å bli registrert i vårt system. Vi anbefaler at du først sjekker Mosjonskatalogen og møteplasskatalogen.

Dersom du trenger helsehjelp, altså hjelp til å bedre helsen og oppfølging i forhold til din livsstil, vil du bli registrert i vårt pasientjournalsystem og journalført etter lov for helsepersonell. Det vil bli sendt rapport til fastlege etter helsesamtalene for alle som er registrert, og til henviser hvis du er henvist av noen andre.

Hva kreves for å delta?

For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne:

 • Ta ansvar for din egen helse
 • Gå i ditt eget tempo, evt. med stopp underveis, i minst 20 minutter uten hjelpemidler
 • Komme til oss og kunne benytte deg av tilbud på egenhånd
 • Fungere i en gruppe med andre som ikke har diagnoser
 • Være eller kunne bli motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
 • Kunne gå over i et annet tilbud (frivillig, privat, på egenhånd) innen rimelig tid (ca. 12 uker)

Du har ikke:

 • Behov for et varig tilrettelagt tilbud (kun en midlertidig hjelp for å komme i gang)
 • Behov for en medisinsk avklaring (i så fall må du få det på forhånd av din fastlege eller andre)
 • Behov for et samlet tverrfaglig tilbud (at flere helseprofesjoner vurderer deg samtidig)

Du må gjerne følges opp av andre i tillegg til oss (f.eks. lege, fysioterapeut, sykehus), men vi kan ikke ha koordineringsansvaret eller delta i tverrfaglige grupper.

Pris

400 kr for deltakelse i gruppetilbudet. Samtaler er gratis.

Oversikt over frivillig drevet tilbud i kommunen