Funksjonshemmede og personer som har vært utsatt for skade, vært operert eller har redusert funksjonsevne, inkludert syns- eller hørselsreduksjon kan låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode for å få en lettere hverdag.

Kommunen har et lager av enkle hjelpemidler for korttidsutlån som rullatorer, badekarseter og lignende. For utlån i en kortere periode, er det ikke nødvendig å søke om hjelpemidler og du kan henvende deg direkte til Hjelpemiddelsentralen (Transport- og hjelpemiddelavdelingen) hvis du vet hva du skal ha.

Hjelpemidlene kan lånes for en periode på tre måneder, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker helst at du henter hjelpemidlene selv ved lageret i Evjegata 13, Mjøndalen. Har du ikke mulighet for det, kjøres hjelpemidlene hjem til deg.

Hjelp til vurdering eller langvarig behov for hjelpemidler

Ønsker du å søke om hjelpemidler for varig utlån (over 2 år), eller har behov for en helhetlig vurdering, kan du henvende deg til ergo- og fysioterapitjenesten, eller sende et eget søknadsskjema.

Montering og vedlikehold

Transport- og hjelpemiddelavdelingen monterer og vedlikeholder hjelpemidler som tildeles for varig utlån. NAV hjelpemiddelsentral gjør de mer omfattende monterningene.

Syns- og hørselhjelpemidler

Kommunens syns- og hørselskontakt bistår funksjonshemmede og personer som har vært utsatt for skade, vært operert eller har redusert syns- eller hørselsreduksjon for kortere eller lengre periode.

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden via kommunen fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Les mer om synshjelpemidler

Les mer om hørselshjelpemidler

Kontaktinformasjon:

Hjelpemiddelsentralen – Transport- og hjelpemiddelavdelingen, Nedre Eiker kommune
Tlf. 32 23 27 57, alle virkedager mellom kl. 1030–1330
E-post:
Driftsansvarlig: Sten-Viggo Dolonen, tlf. 32 23 27 57
Adresse: Evjegata 13, Mjøndalen (også for henting av hjelpemidler)

Syns- og hørselskontakt
Anniken Liland
E-post: Tlf: 478 84 267
Adresse: Evjegata 13, Mjøndalen

Ergo- og fysioterapitjenesten
Ergo- og fysioterapitjenesten
Tlf. 32 23 69 20 (resepsjon)
Adresse: Øvre Tverrgate 7a, Mjøndalen

Nyttige lenker

Hjelpemiddeldatabasen

Om hjelpemidler- NAV

NAV hjempemiddelsentral Buskerud