Synskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunene og kan bistå ved behov for synshjelpemidler.

Synskontakten kommer hjem til deg og bistår med kartleggingen av behovet for synshjelpemidler – og hjelper deg med å søke Nav Hjelpemiddelsentral Buskerud om disse.

Det er gratis å låne hjelpemidler. Når hjelpemidlene er innvilget på Hjelpemiddelsentralen, blir de utlevert av synskontakten, som du da også får ytteligere instruksjon av.

Hovedregelen for tildeling av synshjelpemidler

Når synet er redusert til ca. 6/18 (0,33) på det beste øyet med beste korreksjon, vil de fleste få problemer med å lese avisskrift på vanlig leseavstand. Dette nivået er derfor valgt som kriterium på svaksynthet i forhold til utlån av hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen.

Når spesielle forhold er dokumentert/sannsynliggjort fra optiker eller lege, kan stønad gis selv om synet er bedre enn 6/18 (0,33).

Oppstår det problemer i etterkant av utleveringen, kontakter du selv synskontakten for bistand. Når man ikke bruker hjelpemidlene lengre, skal de tilbakeleveres Hjelpemiddelsentralen via synskontakten i kommunen.

Tilgjengelige hjelpemidler

Synskontakten formidler hjelpemidler innenfor følgende kategorier:

 • Mobilitet: hvite stokker, lomme- og hodelykt
 • Audio: Daisy lydbokspiller, digitale opptakere
 • Klokker: ur med tale, punkt, tydelige tall
 • Husholdning: matlaging og merkemateriell
 • Skriving: skrivebrett, signaturramme
 • Personlig pleie: personvekt m/tale, sminkespeil, hobby og lek
 • Telefoni: skjermforstørring, tale til mobil
 • Optikk for mellomavstand: kikkertbrille for TV
 • Optikk for lesing: lupe, lupebriller
 • Optikk for avstand: kikkerter,
 • Belysning og lysskjerming
 • Lesemaskiner
 • Lese-Tv

Kontaktinformasjon

Synskontakt Anniken Liland, tlf. 478 84 267

e-post: