Legetjensten skal gi alle som bor eller oppholder seg i kommunen et godt tilbud omundersøkelse og behandling ved sykdom. Legetjenesten omfatter leger og hjelpepersonell.

Legevakt

Kommuneoverlegefunksjonen

Legekontorer i Nedre Eiker

Nedre Eiker Legesenter
Tlf: 32 27 23 00
Nettsider: nedreeikerlegesenter.no
Adresse: Nedre Torggt. 3, 3050 Mjøndalen

Solbergmoen Legehus
Tlf: 32 23 60 00
Nettsider: legehus.no
Adresse: Gamle Riksvei 137, 3058 Solbergmoen

Helsehuset Legekontor
Tlf: 32 23 68 00
Nettsider: helsehusetlegekontor.no
Adresse: Drammensvn. 62, 3050 Mjøndalen

Eiker Legekontor
Tlf. 450 74 499
Adresse: Nybruveien 3, 3055 Krokstadelva
Åpningstider: mandag-fredag: 0800-1500
Øyeblikkelig hjelp på telefon fram til kl. 1600

Få tildelt eller bytte fastlege

Alle legene i kommunen har fastlegeavtale med kommunen. Alle innbyggere i Norge har rett til egen fastlege. Du kan skifte fastlege to ganger i året uten å oppgi noen grunn for dette.

For å få eller bytte fastlege må du henvende deg via Helsenorge.no