Kommunen har ulike tilbud til personer med behov for oppfølgning for psykiske utfordringer.

Mottaket i psykisk helse

Rask psykisk helsehjelp (lavterskeltilbud)

Øvrige tjenester innen psykisk helse for voksne