Her finner du informasjon om de øvrige kommunale tjenestene innen psykisk helse.

Denne tjenesten er for deg som trenger opplæring og veiledning for å mestre å bo. Tjenesten blir gitt i en avgrenset periode inntil du selv kan ivareta oppgaver i eget hjem.

Dette er en tjeneste til personer som har behov for bistand til sosiale aktiviteter. Tjenesten gis i hovedsak i grupper, som ledes av støttekontakter. Dette er grupper bestående av 3 til 10 deltakere per gruppe. Deltakerne blir delt inn i gruppe ut fra interesse og målsetting med tjenesten. Det gis også individuell støttekontakt i spesielle tilfeller. Her finner du søknadsskjema. 

  • Mestring av depresjon (KID). Oppstart 1. oktober 2019. Ta kontakt på telefon 948 78 013 for informasjon og påmelding.
  • Mestring av angst
  • Samtalegruppe/mestringsgruppe, deriblant for personer over 67 år

Gruppene/kursene igangsettes ut fra antall interesserte/påmeldte. Det avtales tid for kartleggingssamtale i forkant.

Veksthuset er et aktivitetssenter hvor vi har fokus på det friske og menneskers ressurser. Dette gjør at brukerne når de selv ønsker, kan få utvidet ansvarsområde på huset. De kan delta i driften som turledere, husverter, på kjøkkenet med mer.

Det er ikke nødvendig å bli henvist eller fylle ut søknadsskjema for å komme hit, men det er ønskelig at du ringer for en avtale før du kommer for å få en god mottakelse.

Brukermedvirkning er viktige faktorer på Veksthuset. Du har om du ønsker mulighet for å være med å forme det tilbudet som til enhver tid gis gjennom fora som husstyre, fellesmøter og dialogkonferansen.

Aktiviteter på  Veksthuset

  • kreativ gruppe
  • redaksjonsgruppe
  • svømmegruppe, tur- og opplevelsesgruppe

Vi arrangerer også påskelunsj, grillfest og julebord og er delaktige i den årlige markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, sammen med organisasjonen Mental helse.

De som ikke ønsker å delta i noen av gruppene, kan komme innom og ta en kopp kaffe og delta i sosialt samvær.

Adresse og telefonnumer

Veksthuset
Øvre Tverrgate 6
3050 Mjøndalen
Tlf. 917 77 138

Kommunen har botilbud som gir et kombinert bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Tilbudet gis for en tidsavgrenset periode, men det kan søkes om fornyelse. I bolig gis det individuell oppfølging i henhold til vedtak og individuell plan, praktisk bistand og opplæring – boveiledning og sosial trening.

Det er fokus på sosialt fellesskap og individuelt tilpasset hjelp og støtte for å få en meningsfull hverdag. Vedtak og individuell plan utarbeides i samarbeid med den enkelte beboer.

Målsetting

  • Gi mulighet for et mest mulig selvstendig liv og mestring av hverdagen
  • Skape gode dager/god livskvalitet

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for deg over 18 år som sliter med lett til moderat angst og/eller depresjon. Les mer om tjenesten.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Les mer om pakkeforløp på helsenorge.no

Annen nyttig informasjon

Mental Helse Nedre Eiker

Mental Helse er en god og nyttig samarbeidspartner og et supplement til Veksthuset. Det er mulig å melde seg inn som medlem. De har åpen kafè hver fredag og enkelte helligdager, arrangerer forskjellige turer med mer. De har også representanter i husstyret og brukerrådet. For kontakt: