Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt, sliten og har mistet livsgnisten? Opplever du at angst, bekymringer og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse? Eller fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av en vanskelig livssituasjon? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva er rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for deg over 18 år som sliter med lett til moderat angst og/eller depresjon. Du kan i tillegg ha søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Dette er et gratis tilbud, du trenger ikke henvisning fra fastlege, og du kan selv ta kontakt.

Hos Rask psykisk helsehjelp vil du få et tilbud innen kort tid, men det er viktig å merke seg at tilbudet ikke omfatter akutte kriser og alvorlige psykiske lidelser. 

Ved akutte tilstander må du kontakte din fastlege eller legevakt (tlf 116 117).

Hva slags behandling tilbys?

Behandlingen er forankret i kognitiv terapi, dette er en veldokumentert behandlingsform for psykiske lidelser. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeuten. Hensikten er at du lærer å bruke egne ressurser, slik at du selv kan bli i stand til å mestre dine utfordringer.

Tilbudet er utformet som en trappetrinnsmodell:

Først gjøres det en kartleggingssamtale per telefon. De fleste vil få tilbud om assistert selvhjelp eller introduksjonskurs, dette innebærer:

  • Assistert selvhjelp med internettbaserte selvhjelpsprogrammer, sammen med oppfølgingssamtaler per telefon.
  • Introduksjonskurs til kognitiv terapi som tilnærming ved depresjon, angst og søvnvansker.

Hvis det er behov for oppfølging etter dette, vil det kunne tilbys individuelle samtaler i en begrenset periode. 

Vi oppfordrer til samarbeid med fastlege. Når det er hensiktsmessig samarbeider vi med andre instanser etter avtale med deg. 

Hvis Rask Psykisk Helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, forsøker vi å hjelpe deg videre til mer passende tjenester.

Kontakt oss

Telefon: 480 45 725

Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10-12.

Utenom telefontid kan du legge igjen en beskjed på telefonsvareren eller sende en e-post, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

E-post:

Husk å beskytte dine personopplysninger. Ikke send helserelaterte opplysninger på e-post, kun navn og telefonnummer.

Besøksadresse: Helsehuset, 2. etasje, Drammensveien 62, Mjøndalen