• «Hvordan gi litt mer f..n» av Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
  • «Ikke vær så slem mot deg selv» av Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
  • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
  • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
  • «Den lille søvnboken» av Atle Dyregrov