Kommunen har ulike tilbud til personer med behov for oppfølgning for psykiske tilstander. Har du behov for kontakt med oss kan du ringe tlf. 950 09 350 på onsdager kl. 9–12. Der kan du få råd og veiledning, eller gjøre en timeavtale. Du trenger ikke henvisning fra lege for å ringe. Pårørende kan også henvende seg for spørsmål, råd og veiledning.

Team for psykisk helse holder til i Helsehuset, Drammensveien 64, i Mjøndalen.

For å søke om tjeneste må du henvises fra din fastlege, psykolog eller psykiater. Henvisning og søknad om tjenester vurderes sammen.  Her finner du søknadsskjema og informasjon.

Her finner du informasjon om de kommunale tjenestene: 

Psykisk helse for voksne kan bidra med støtte og forebygging.  Ta kontakt dersom du opplever

 • psykisk belastning på grunn av skilsmisse, fysisk sykdom, tap, ensomhet
 • behov for sorgbearbeiding ved sorgreaksjon
 • konflikter
 • angst og/eller depresjon
 • Psykiske plager på grunn av økonomiske utfordringer

Tjenesten gjelder i første omgang deg som ikke har tjenester fra før, og målet er å forebygge langvarige psykiske vansker.

Kontakttelefon

Telefonnummer 950 09 350 er betjent onsdager fra kl. 09–12 (unntatt helligdager). Du kan ringe for å snakke med oss, eller avtale tid for samtale.

Individuell samtale

Du kan få inntil 2 individuelle samtaler uten henvisning fra lege eller annen instans i første omgang. Samtalen består i veiledning/informasjon, hjelp til selvhjelp eller tilbud om forskjellige kurs.

Avtalte samtaler med hovedvekt på støtte/veiledning i det daglige liv. Oppfølgingen kan også omfatte hjelp til koordinering av tjenester, sette opp målsettinger og tiltak, planer osv. Det blir gitt individuell oppfølging kun over kortere perioder. Du må ha henvisning fra lege for å motta denne tjenesten, og du bør ha et mål du ønsker å oppnå med samtalene. Individuelle samtaler kan kombineres med gruppetilbud. 

Denne tjenesten er for deg som trenger opplæring og veiledning for å mestre å bo. Vi har boveiledere som bistår i daglige, praktiske oppgaver. Tjenesten blir gitt i en avgrenset periode inntil du selv kan ivareta renholds- og vedlikeholdsoppgaver i eget hjem.

Dette er en tjeneste til personer som har behov for bistand til sosiale aktiviteter. Tjenesten gis i hovedsak i grupper, som ledes av støttekontakter. Dette er grupper bestående av 3 til 10 deltakere per gruppe. Deltakerne blir delt inn i gruppe ut fra interesse og målsetting med tjenesten. Det gis også individuell støttekontakt i spesielle tilfeller.

Vi holder kurs i

 • mestring av depresjon (KID)
 • mestring av angst 
 • mestring av belastninger (KIB)
 • kunstterapi
 • samtalegruppe/mestringsgruppe

Kursene igangsettes ut fra antall interesserte/påmeldte. Det avtales tid for kartleggingssamtale i forkant av kurs.

Veksthuset er et aktivitetssenter hvor vi har fokus på det friske og menneskers ressurser. Dette gjør at brukerne når de selv ønsker, kan få utvidet ansvarsområde på huset. De kan delta i driften som turledere, husverter, på kjøkkenet med mer.

Det er ikke nødvendig å bli henvist eller fylle ut søknadsskjema for å komme hit, men det er ønskelig at du ringer for en avtale før du kommer for å få en god mottakelse.

Brukermedvirkning er viktige faktorer på Veksthuset. Du har om du ønsker mulighet for å være med å forme det tilbudet som til enhver tid gis gjennom fora som husstyre, fellesmøter og dialogkonferansen.

Aktiviteter på  Veksthuset

 • kreativ gruppe
 • redaksjonsgruppe
 • svømmegruppe, tur- og opplevelsesgruppe

Vi arrangerer også påskelunsj, grillfest og julebord og er delaktige i den årlige markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, sammen med organisasjonen Mental helse.

De som ikke ønsker å delta i noen av gruppene, kan komme innom og ta en kopp kaffe og delta i sosialt samvær.

Adresse og telefonnumer

Veksthuset, Øvre Torggate 6, 3050 Mjøndalen, Tlf. 917 77 138

Nettside: www.vh-eiker.no

Kommunen har botilbud som gir et kombinert bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Tilbudet gis for en tidsavgrenset periode, men det kan søkes om fornyelse. I bolig gis det individuell oppfølging i henhold til vedtak og individuell plan, praktisk bistand og opplæring – boveiledning og sosial trening.

Det er fokus på sosialt fellesskap og individuelt tilpasset hjelp og støtte for å få en meningsfull hverdag. Vedtak og individuell plan utarbeides i samarbeid med den enkelte beboer.

Målsetting

 • Gi mulighet for et mest mulig selvstendig liv og mestring av hverdagen
 • Skape gode dager/god livskvalitet

Annen nyttig informasjon:

Mental Helse Nedre Eiker

Mental Helse er en god og nyttig samarbeidspartner og et supplement til Veksthuset. Det er mulig å melde seg inn som medlem. De har åpen kafè hver fredag og enkelte helligdager, arrangerer forskjellige turer med mer. De har også representanter i husstyret og brukerrådet. For kontakt: