Ved akutt behov henvend deg til din fastlege eller legevakten på tlf. 116 117.

Team for psykisk helse har et mottak som er åpent mandager og onsdager mellom kl. 10 og 15.

Mottaket er åpent for alle kommunens innbyggere. Du treffer oss på:

  • Telefon 950 09 350. På grunn av ferieavvikling i juli og august vil det være noe redusert bemanning på telefonen. Legg igjen beskjed og vi ringer deg tilbake. Benytt gjerne e-post.
  • E-post:

Team for psykisk helse er opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg som tar kontakt. Vi vil sammen med deg forsøke å finne frem til gode løsninger som kan bidra til å bedre din psykiske helse. Det kan være selvhjelpskurs (e-læring), gruppetilbud og/eller individuelle samtaler.

Team for psykisk helse yter tjenester til personer med psykiske utfordringer. Tjenestene tilbys fra du er 18 år. Team for psykisk helse holder til i andre etasje i Helsehuset, Drammensveien 62,  i Mjøndalen. 

Vi bruker i alle samtaler et digitalt tilbakemeldingsverktøy hvor du ved hjelp av et enkelt skjema (Feedback Informerte Tjenester) gir tilbakemelding om hvordan du har det. På den måten kan vi følge med på om du opplever bedring samt hvordan du opplever samarbeidet med oss.