Vold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringer og kan ramme hvem som helst.

Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av hvem du er og hvor du bor. På nettsiden dinutvei.no finner du oversikt over hjelpetilbud. Nettsiden er nasjonal, og det er lagt til rette for at besøk i portalen ikke kan spores.

Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i portalen.

Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. dinutvei.no skal bidra til at det blir enklere å:

  • få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn