Berggården Bolig er et døgnbemannet botilbud for mennesker med rusproblematikk og behov for boveiledning.


Berggården Bolig har ni leiligheter fordelt på to etasjer, og med forskjellig fokus.

Midlertidig botilbud

I 1.etasje ligger tre leiligheter som leies av NAV Nedre Eiker. Disse benyttes til bostedsløse, i hovedsak rusmiddelavhengige. Ansatte har tilsyn med beboere i 1.etasje.

Krav/husregler til beboere i midlertidige leiligheter

 • Beboer har nøkkelkort og kan låse seg selv ut, men må ringe på dørklokka for å bli sluppet inn av personalet.
 • Beboer kan ha besøk inntil kl. 23.00. Det skal være ro på Berggården mellom kl. 23.00 og 07.00 (kl. 09.00 lørdag og søndag).
 • For din egen og andres sikkerhets skyld, er det viktig å ikke dekke til – eller framontere røykvarsleren.
 • Det ikke er lov til å ta inn møbler og gjenstander i leiligheten, utover nødvendige klær, matvarer og toalettartikler.
 • Dyrehold er ikke tillatt.
 • Beboer plikter å gi utleiers representant og/eller personalet på Berggården adgang til leiligheten, i den utstrekning det vurderes nødvendig.
 • Hver torsdag foretar Berggårdens personale og/eller eiendomsavdelingen befaring av alle leilighetene. 
 • Det er ikke lov å åpne vinduet til annet enn rask utlufting. Vrider kan lånes hos personalet.
 • Leiligheten skal forlates ren, ryddig og tom. Alle gulv, samt toalett, dusj, kjøkkenvask, kjøkkenbenk, kjøleskap og kjøkkenskap skal være vasket. Søppel skal kastes. Skittent sengetøy tas av og legges på gulvet sammen med skitne håndklær og kjøkkenkluter.

Utleieleiligheter

I 2. etasje er det seks leiligheter som leies ut av eiendomsavdelingen, Nedre Eiker, på 1-års kontrakter til (i hovedsak) rusmiddelavhengige.

Ansatte på Berggården tilbyr leietakerne individuell bo-oppfølging blant annet ved praktisk bistand og veiledning.

Målsettingen med utleieleilighetene er at

 • Leietakerne skal kjenne trygghet og mestring av hverdagen i egen bolig.
 • Leietakerne får en best mulig livskvalitet ut fra sin situasjon.
 • Leietakerne skal klare å opprettholde leieforholdet i kontraktsperioden, evt forlenge denne.

Formålet er at den enkelte skal kunne opparbeide seg en referanse, som gir mulighet til å komme inn på bo-markedet andre steder.

Krav/husregler til beboere i 2. etasje

Leietaker skriver under på en tilleggsavtale til husleiekontrakten(etter Husleieloven §11.1), som inneholder følgende:

 • Leietaker er villig til å ta i mot bo-oppfølging fra personalet i Berggården. Nærmere avtale settes opp sammen med tjenesteutøver. Oppfølgingen forutsetter daglig besøk og ukentlig befaring av leiligheten.
 • Leietaker har ansvaret for å ta vare på leiligheten, bl.a rengjøring. Hensetting av søppel/eiendeler på fellesarealer i og utenfor Berggården, er ikke tillatt. Kostnader i forbindelse med bortkjøring vil bli fakturert beboer.
 • Leietaker er innstilt på å ta sin del av fellespliktene, som dugnad vår og høst i regi av tjenesteutøver.
 • Ved bruk av rusmidler plikter leietaker å ta hensyn til andre som oppholder seg i huset.
 • Overstadig beruselse, høylytt krangel, hærverk etc. aksepteres ikke i fellesarealene. Man blir bortvist fra fellesareal ved uakseptabel adferd, og må være i leiligheten eller gå ut av huset.
 • Omsetning av rusmidler i eller utenfor Berggården aksepteres ikke. Ved mistanke om slik virksomhet vil politiet bli kontaktet.
 • Vold, eller trusler om vold, aksepteres ikke. Aktivitet som oppleves som truende eller og er i strid med norsk lov, vil bli politianmeldt.
 • All form for oppbevaring og bruk av våpen er forbudt i Berggården. Ved mistanke om oppbevaring av våpen vil politiet bli kontaktet.
 • Leietaker har ansvaret for besøkende så lenge de oppholder seg i huset. Nøkkelkort må brukes for å  slippe gjester inn og ut.
 • Beboelse av andre enn det som er beskrevet i husleiekontrakten er ikke tillatt.
 • Husdyr er ikke tillatt.
 • Det skal være ro på huset fra kl. 23.00 til kl. 07.00.
 • Huseier og representant fra Berggården vil foreta befaring av leilighetene èn gang pr.mnd. Dersom leietaker ikke er hjemme (eller låser opp), vil befaringen bli gjennomført allikevel. Jfr. Husleieloven § 5.6.

Ved bortvisning vil alltid politiet bli orientert.