Lev Vel, Berggården er navnet på kafèen på Berggården. Det er et lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i Nedre Eiker.

 Kafèen tilbyr

 • Servering av gratis mat
 • Mulighet for å kunne dusje
 • Mulighet for å vaske klær
 • Utdeling av vitaminer og kondomer
 • Lån av telefon til lege, tannlege og rusinstitusjoner
 • Individuelle samtaler
 • Sårstell
 • Utlevering av rene sprøyter i bytte mot brukteVaksine mot hepatitt A og B
 • Influensavaksine
 • Akutt tannbehandling
 • Graviditetstest
 • Annen helseoppfølgning

Hva kan du forvente av oss

Vi har taushetsplikt om alt som skjer og blir sagt i kafèen, men ved fare for liv og helse, kan denne bli brutt.

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Hva vi forventer av deg

Det er ikke tillatt å innta noen form for rusmidler i og rundt kafeen.

Det er ikke lov å kjøpe, selge eller gi bort gjenstander, narkotiske stoffer, medikamenter eller alkohol.

Truende eller agressiv oppførsel mot gjester eller personalet er ikke tillatt.

Ved bortvising vil politiet alltid bli orientert.

Kontaktinformasjon

Adresse: Evjegata 2, 3050 Mjøndalen
Åpningstider: Mandag–fredag kl. 10–1430