Hege t. rokke

Kommunalsjef Helse og velferd

Maria Christina Meyer Schefte

Virksomhetsleder institusjonstjenester

Rita Ramsøy

Virksomhetsleder hjemmetjenester

Postadresse
Nedre Eiker kommune 
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse 
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00