Sudhir Sharma

Kommunalsjef Helse og velferd (kst.)

Marthe Lundby Espenes

Virksomhetsleder institusjonstjenester (kst.)

SUDHIR SHARMA

Virksomhetsleder Samordna hjemmetjenester

Postadresse
Nedre Eiker kommune 
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse 
Gamle Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00