Hege t. rokke

Kommunalsjef Helse og velferd

Maria Christina Meyer Schefte

Virksomhetsleder institusjonstjenester

Anette Kristine Petersen

Kst. Virksomhetsleder samordna hjemmetjenester

Postadresse
Nedre Eiker kommune 
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse 
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00