Om Solberglia

Solberglia sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser på Solbergmoen. Skogen er nærmeste nabo hvilket bidrar til en lun og koselig atmosfære.
Solberglia yter tjenester til eldre pasienter med behov for heldøgns omsorg innenfor fagområdene demens, psykogeriatri og somatikk. Ved sykehjemmet finnes en utendørs sansehage som beboere og pårørende kan benytte.

Solberglia har fokus på ulike kompetansehevende prosjekter. Videre arbeides det med kontinuerlig kvalitetsutvikling.

Sykehjemmets medarbeidere, og ledelse, ønsker et godt nært samarbeid med pårørende for å skape en best mulig hverdag for beboerne.

Servicetilbud

  • Det er tilbud om frisør og fotpleier til pasientene.
  • Solberglias venneforening holder fest en gang i måneden for pasientene.
  • Den kulturelle spaserstokken har arrangementer jevnlig, som for eksempel musikkterapi.

Besøkstider og henvendelser

  • Besøk kan skje hele dagen, men besøkende bes om å unngå måltidene (middag kl. 13, kveldsmat kl. 18).
  • Besøkende skal henvende seg til resepsjonen på dagtid (kl. 7.30–15). Etter kl. 15 må besøkende henvende seg direkte til avdelingen.

Vi ønsker velkommen til oss!

Nøkkelinformasjon

Marthe Lundby Espenes

Virksomhetsleder institusjonstjenester (kst.)

Åpningstider

Resepsjon: 0730-1500

Telefon

Telefon: 32 27 41 60 / Telefax: 32 27 41 61

E-post

Besøksadresse

Solberglia 15
3058 Solbergmoen