Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner samarbeider om kommunelegefunksjonen. Til sammen har kommunene to hele stillinger til kommuneoverlege. Einar Braaten har vært kommuneoverlege i begge kommuner de siste årene.

Det siste halvåret har det vært redusert kapasitet med kun en kommuneoverlege for begge kommunene, men fra 18. mai 2016 er begge stillingene besatt: Anne Hilde Crowo begynte å jobbe sammen med Einar Braaten 18. mai.

Anne Hilde Crowo har lang fartstid som fastlege i Lier og Skien. Hun tar med seg viktig kompetanse inn i kommunelegeteamet.

Det er mye å sette seg inn i når man skal betjene to kommuner. Etterhvert vil kommuneoverlegene dele de forskjellige oppgavene mellom seg.

Viktige arbeidsområder for kommuneoverlegefunksjonen

Har du lyst til å vite mer om hva kommuneoverlegen jobber med i det daglige kan du lese bloggen til Einar Braaten.

Åpningstider

Kontortid tirsdag og torsdag

Telefon

32 23 25 00 (Innbyggerkontakten)

E-post

Besøksadresse

Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen