Kontakt

Legevakta kontaktes på telefon eller ved oppmøte. Ring helst før du kommer.

Telefonnummer:  116 117

Adresse

Legevakta i Drammensregion IKS
Rosenkrantzgata 17
3019 Drammen

Beliggenheten er vis à vis Fylkeshuset.

E-post:
Nettside: legevaktadrammen.no

Journalutskrift

Dette kan fås ved henvendelse til Legevakta enten skriftlig eller ved personlig fremmøte. Samtykkeerklæring må underskrives og det må fremvises legitimasjon. Legevakten sender også alle epikriser til fastlegen.

Klager

Klager på behandling ber vi deg formulere skriftlig til legevakta. Slike klager blir fremlagt for dem som har vært involvert i saken, og du vil få skriftlig svar tilbake.