Vaksinasjon

Vaksinasjon rundt et tilfelle anbefales til pasientens husstand og andre med nær omgang med pasienten. Vaksinasjon av nærkontakter er ikke indisert hvis det ikke samtidig tilbys bærerskapsutrydning. Alt etter den hvilken type bakterie og situasjonen rundt den smittede, vaksinerer man i sosiale sirkler rundt pasienten (nære venner, romkamerater o.l., utenom husstand vanligvis med aldersgrense 25 år). Vaksinen gir beskyttelse etter 7-10 dager.

Nærkontakter til syke som kan smitte andre med hjernehinnebetennelse skal ha vaksinasjon etter at de har fått antibiotikabehandling. Er du en av disse ta kontakt med din fastlege. Vaksinasjon kan gjøres der eller på helsestasjon i Hokksund.

Nærkontakter til en som er syk med smittsom hjernehinnebetennelse defineres som:

 • Samme husstand, samboer, kjæreste
 • Drukket av samme flaske/kopp/glass
 • Kysset
 • Sittet tett sammen med i mer enn 6 timer sammenhengende. F.eks i en russebuss

Dette gjelder kun nærkontakter direkte med den syke.

Råd for å unngå smitte

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan reduseres ved at russen og andre følger disse rådene:

 • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile.
 • Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din.
 • Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.
 • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
 • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.
 • Råd ved uklar febersykdom de første døgnene : Observer allmenntilstanden og se etter hudblødninger (utslett som ikke lar seg avbleke under glasstrykk) med noen timers mellomrom, også om natten (sett f.eks. på vekkerklokke til kl 1-2 og 3-5). Vær oppmerksom på brekninger, rask forverring av allmenntilstand og tegn hodepine og svekket bevissthet

Er du i tvil om symptomene eller at de er økende ta kontakt med legevakta eller din fastlege.

Informasjon om sykdommen

Smittsom hjernehinnebetennelse er en alvorlig sykdom. I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske bærere. Overføring skjer ved nærdråpesmitte. Direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals må til, og det antas at relativt store dråper munnspytt må overføres. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer

Fra man er smittet til man blir syk tar det 2-10 dager, vanligvis 3-4 dager.

Symptomene er i begynnelsen oftest uspesifikke som feber med frysninger, hodepine, kvalme og oppkast. Sykdommen kan utvikle seg svært raskt og gi alvorlig sykdomsbilde i løpet av få timer. Hos omtrent halvparten av meningittilfellene opptrer små prikkformede blødninger (petekkier) i huden som kan være et tegn på utvikling av blodforgiftning.

Mange som blir smittet blir ikke syke av bakterien, men bærer den i slimhinnene i luftveiene.

Utrydde bærerskap

Assosierte tilfeller av systemisk meningokokksykdom forekommer hyppigere blant nærkontakter til en syk enn ellers i befolkningen, særlig gjelder dette små barn. Sekundære tilfeller forekommer mer sjelden. Folkehelseinstituttets faglige råd er at det ved ethvert mistenkt tilfelle av systemisk meningokokksykdom skal det vurderes å utføre bærerskapsutrydning hos personer i nærmiljøet. Hensikten med bærerskapsutrydning er å hindre at bærere uten symptomer kan smitte nye personer og at eventuelle nysmittede ikke utvikler sykdom.

Tilfeldige kontakter: Det er ikke holdepunkter for økt risiko for smitte ved mer tilfeldige kontakter som i transportmidler, på kino el.

Oppfølging

Ved tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse skal tiltak i nærmiljøet umiddelbart vurderes, selv om tilfeller med smittede fra den syke er sjeldent forekommende. Disse tiltakene er:

Lete etter koprimære tilfeller (tilfeller som kommer omtrent samtidig)
Informere
Utrydde bærerskap
Vaksinere rundt et tilfelle
Vurdere andre tiltak
Smittevernlegen i Øvre Eiker kommune arbeider videre med denne saken.

Vinteren er høysesong for omgangssyke på grunn av norovirusinfeksjoner. Norovirus er svært smittsomt. Folkehelseinstituttet minner om at grundig håndvask med såpe og vann og god kjøkkenhygiene er de viktigste forebyggende tiltakene mot norovirus. Dette er spesielt viktig for deg som har barn i barnehage.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider

Influensa er en vanlig sykdom

Til tross for medienes fokus på alvorlig syke og tragiske dødsfall er influensa en vanlig sykdom som hvert år gjør mange syke. For ikke å overbelaste fastlegene og legevakta bør du tåle de vanlige symptomene på influensaen og holde deg hjemme, pleie deg sjøl og dine. Ved influensa kommer symptomene brått, med:

 • feber
 • muskelsmerter
 • hodepine
 • påvirket allmenntilstand og tørrhoste
 • Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn.

Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjoner i lunger, bihuler eller mellomøre. Fastleger hos oss har rapportert at mange har vært tungpustne og at det er typisk de som ikke har vaksinert seg som er blitt syke. Ca. 20 prosent har få eller ingen symptomer.

Ved å ta enkle forholdsregler kan du forebygge å bli syk, samt beskytte andre mot smitte dersom du selv er syk.

Slik beskytter du deg selv mot influensasmitte

 • Vaksine er den beste beskyttelsen mot influensa.Vaksinering er særlig viktig for visse grupper som er mer utsatt for komplikasjoner og dødsfall av influensa.
 • Folkehelsa mener at det fremdeles er tidsnok å vaksinere seg.
 • Hold hendene rene. Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.

Slik beskytter du andre mot smitte dersom du selv er syk

 • Vær hjemme fra jobb, skole eller barnehage. Når du har vært feberfri i 24 timer og for øvrig føler deg frisk, kan du gå tilbake til barnhage, skole eller arbeid.
 • Begrens antall personer du har kontakt med.
 • Hold (om mulig) en avstand på minst én meter til friske personer.
 • Papirlommetørkle foran munnen beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • De viktigste rådene er at du ikke hoster på andre og at du er flink med håndhygiene!

Husk at det er i tette forsamlinger at du lettest blir smittet. Hvis du mener du trenger legehjelp så ring til fastlegen eller legevakta først. Vi ønsker ikke at alle de som ikke har influensa på venterommet skal bli smittet.

Informasjon om legionella og forebygging av spredning finner du beskrevet under miljørettet helsevern.

Reisevaksinasjonskontor

Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune har felles reisevaksinasjonskontor som ligger på helsestasjonen i Hokksund. Reisevaksinasjonskontoret er bemannet med helsesøster og sykepleier.

 • Reisevaksiner foregår på tirsdager og torsdager
 • Timebestilling: tlf. 32 25 12 70
 • Ansvarlig sykepleier kan kontaktes tirsdager kl. 9–10

Smittevernkontoret i Drammen fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 skal innbyggere i Nedre Eiker kontakte smittevernkontoret i Drammen for vaksinasjoner. Kontakt smittevernkontoret i Drammen hvis vaksinene du trenger skal tas i 2020. Dersom du trenger hepatitt b-vaksine, anbefales for eksempel oppstart senest 6 uker før avreise.

Helsestasjonens anbefalinger om vaksinasjon bygger på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.