Legionella finnes i vann og er utbredt i naturen. Innretninger som gir betingelser for oppvekst av legionella og som sprer aerosol (vanndråper og finforstøvet vann) til omgivelsene, innebærer risiko for legionellasmitte. Slike innretninger kan være kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg og fontener. Forskriften om miljørettet helsevern kapittel 3a omfatter alle innretninger som kan bidra til spredning av legionellabakterier.

For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av legionella ikke vil kunne forekomme.

Offentlige dusjanlegg skal gjennomspyles med varmt vann som holder minst 70°C i minimum fem minutter. Denne formen for gjennomspyling skal gjennomføres med jevne mellomrom og alltid etter at dusjanlegget har stått ubrukt over en periode.

Virksomheter med slike anlegg må ta kontakt med miljørettet helsevern i kommunen for nærmere informasjon: kontakt kommuneoverlegen på