Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til Folkehelseloven. Den pålegger kommuner å ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse.

Viktige fokusområder

  • Arbeidsmiljø for barn i skoler og barnehager: Veiledning, tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager etter barnas arbeidsmiljølov.
  • Hygiene i lokaler: Veiledning, tilsyn og godkjenning av lokaler hvor offentligheten har adgang: frisører og hudpleievirksomhet, campingplasser, svømmehall m.m.
  • Inneklima: Tilsyn og veiledning i forhold til luft, støv, støy, belysning m.m.
  • Røykfrie innemiljøer: Tilsyn og veiledning ved klager eller ordinære tilsynsrunde
  • Støy og luftforurensning: Råd, uttalelser og veiledning
  • Stråling: Veiledning og tilsyn med solarier, radon m.m.
  • Vann: Oversikt over badevannskvaliteten i Nedre Eiker. Veiledning og tilsyn ved basseng/svømmehaller, badeanlegg, boblebad og badstuer.

Tjenesten er organisert under kommuneoverlegen. Vi gir råd, veiledning, godkjenning og uttalelser om helsemessige forhold overfor andre fagmyndigheter, virksomheter og befolkningen forøvrig.

Se også Forskrift om miljørettet helsevern