Alle innbyggere under 18 år har rett til fri tannbehandling utført av offentlig tannhelsetjeneste. Innbyggere over 18 år har i noen tilfeller rett til fri eller subsidiert tannbehandling når tannbehandlingen utføres av offentlig tannhelsetjeneste.

I Buskerud er det BFK Tannhelse som står for tannhelsetjenesten. BFK tannhelse er et fylkeskommunalt foretak.

For innbyggere i Nedre Eiker utføres tannhelsetjeneste ved Krokstadelva tannklinikk

Informasjon om tannhelsetjenesten i Buskerud og oversikt over offentlige tannklinikker i Buskeud finner du på Fylkeskommunen sine sider

De kan også hjelpe deg å undersøke om du har rett på fri eller subsidiert tannbehandling.

Kontaktinformasjon BFK tannhelse: